Da li želite da ova ispovest bude objavljena?
Kaže tata neki dan mene je majka tukla stalno i nikad je se nisam bojao, a otac me nikad udario nije i bojao sam ga se. Toliko o efikasnosti batina.
Da
Ne